Interaktywna Strona Praktyki


Strona internetowa może przestać być tylko wizytówką, a przeistoczyć się w narzędzie promujące Państwa gabinet, praktykę czy klinikę w mediach elektronicznych, wzmacniać i budować brand.

Ofertę interaktywnej strony internetowej kierujemy do gabinetów,
praktyk i klinik, które:

  • nie posiadają strony internetowej.
  • posiadają stronę internetową, która stanowi tylko wizytówkę praktyki trudno przez takie rozwiązanie osiągnąć wymierne korzyści w praktyce.
  • posiadają starą stronę internetową, a oczekują nowej, intuicyjnej nawigacji, nowoczesnej grafiki i często pełnego tzw. redesign’u.
  • rozważają audyt posiadanej strony z oceną przydatności do pozycjonowania, spójności z wizerunkiem i promocji usług gabinetu

Interaktywna strona internetowa

Nasza propozycja składa się z rozwiązań ściśle związanych ze specyfiką funkcjonowania gabinetu stomatologicznego, zawiera cały pakiet narzędzi analitycznych pozwalający zbudować cała stronę od podstaw na bazie doświadczeń, analiz i profilu zachowań rynkowych pacjentów odwiedzających dotychczasową stronę, w celu osiągnięcia najlepszego efektu. Przy zmianie istniejącej strony internetowej praktyki na podstawie dostępnych obecnych analiz odwiedzin strony (i podstron) możemy ustalić szczegółowy obszar zainteresowań i poszukiwań pacjentów, sposoby kontaktu i specyfikę ich zachowań co pozwoli na uwzględnienie już posiadanych doświadczeń w najtrafniejszym powstaniu unikalnej intuicyjnej strony wraz z nowoczesną grafiką, która najefektywniej będzie odzwierciedlała sposoby kontaktu i to również przez rożne urządzenia (komputery, smartphone’y, systemy operacyjne oraz standardy obecne i przyszłe rynku). Nowa strona będzie również zaprojektowana w sposób umożliwiający efektywne pozycjonowanie SEO/SEM w wielu wyszukiwarkach oraz pozwalająca na dialog z pacjentem w momencie odwiedzania przez niego Państwa strony tzw.
Life chat (czyli nawiązanie dialogu z odwiedzającym stronę internetowa w czasie rzeczywistym), pomiędzy pacjentem przeglądającym stronę gabinetu, a osoba z personelu gabinetu w godzinach zdefiniowanych przez Państwa, również poza godzinami fizycznego otwarcia praktyki, pozwala na zwiększenie liczby pacjentów. Całość narzędzi analitycznych, które będą udostępnione Państwu wraz z interaktywną stroną internetową pozwolą wiedzieć co i w jakim stopniu interesuje osoby odwiedzające stronę praktyki oraz jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć efektywności i konwersje z odwiedzin www na wizyty w Państwa praktyce.

Poszczególne etapy wykonania, wykorzystania interaktywnej strony internetowej i możliwość sprawdzenia jakości posiadanej obecnie strony:

Zapraszamy do wybrania nowej, jakości obecności Państwa w internecie wraz z wykorzystaniem pełni możliwości rozwiązania, które przełożą się na zwiększenie dochodowości gabinetu, praktyki czy kliniki stomatologicznej w krótko i długoterminowym okresie.

close
Facebook IconDenCoDenCoDenCo