Kampanie marketingowe i promocyjne

Promocja praktyki może odbywać się w wielopłaszczyznowej formie. Bardzo ważnym czynnikiem powodzenia jest dobrze dobrany marketing mix oraz znajomość rynku na jakim Państwa praktyka działa czyli do kogo kampania ma dotrzeć oraz jaki ma osiągnąć cel i skutek. Nasza pomoc i działania maja zapewnić najbardziej efektywna formie i format sposobu realizacji celu krótko/długoterminowego założonego i oczekiwanego przez Państwa w uzgodnionych ramach budżetowych. Posiadając wieloletnie  doświadczenie w kreowaniu marki, sprzedaży usług i kampaniach marketingowych: taktycznych, promocyjnych, wizerunkowych ogólnopolskich i regionalnych staramy się zapewnić najefektywniejszy sposób dotarcia do Państwa pacjentów tzw. grupy docelowej w oparciu o najbardziej efektywne media i kanały komunikacji dla Państwa praktyki. Jako, że koncentrujemy się tylko na rynku stomatologicznym, czyli też na promocji i sprzedaży usług stomatologicznych doskonale znamy Państwa potencjalne wymagania, oczekiwania i możliwości. Dlatego nie należy nam od podstaw wyjaśniać całej specyfiki rynku stomatologicznych usług tzn. skali Państwa działania, usług oferowanych, procesu i procedur leczenia etc, a możemy skoncentrować się na wspólnym wypracowaniu spójnej drogi do zamierzonego celu kampanii. Będziemy na tej podstawie przygotowywali strategię, konstruowali i wykonywali kampanie w najbardziej efektywny kosztowo sposób, spójną z praktyki wizerunkiem oraz zasięgiem i miejscem działania.

Marketing gabinetu

Proponowane możliwe kampanie marketingowo-promocyjne zwiększające:

  • sprzedaż usług,
  • kreujące wizerunek,
  • zwiększające liczbę pacjentów,
  • budujące lojalność pacjentów praktyki
  • wzmacnianie pozycji praktyki w grupie docelowej:
    • on-line w mediach elektronicznych tzw. internetowe działania marketingowe, wizerunkowe, promocyjne zawierające pozycjonowanie czy kampanie direct do pacjentów celowe, promocyjne czy lojalnościowe.
  • kampanie w mediach tradycyjnych z uwzględnieniem wszystkich efektywnych i sprawdzonych środków komunikacji do promocji praktyki i usług w grupie docelowej pacjentów praktyki z uwzględnieniem kosztowej efektywności dotarcia,
  • 360 ⁰ kampanie wykorzystujące efektywnie komunikacje w mediach tradycyjnych i elektronicznych z uwzględnieniem krótko i długoterminowych celów, a także zwiększenie efektywności przez spójność przekazu i oddziaływania marki praktyki w promocji usług stomatologicznych,
  • efektywna komunikacja z pacjentami praktyki przy wykorzystaniu mix marketingowego z uwzględnieniem wszystkich punktów kontaktowych praktyki z pacjentem incl. e-mailing, programy lojalnościowe, programy motywacyjne etc.

close
Facebook IconDenCoDenCoDenCo